Home Parental Practices Survey (Albanian)

Surveys

Parental Practices Survey (Albanian) PDF Print E-mail
Written by Joseph Lao, Ph.D.   
Monday, 20 December 2010 10:13

 

PYETËSORI PËR PRAKTIKAT PRINDËRORE

Qëllimi kryesor i ketij pyetësori është të mësojë mbi atë pjesë të veprimtarisë prindërore që ka më shumë mundësi të çojë drejt një zhvillimi të kënaqshëm, të shendetshëm dhe inteligjent të fëmijëve. Ju lutem përgjigjuni secilës pyetje sa më ndershmërisht të jetë e mundur. Të gjitha përgjigjet do mbahen konfidenciale (të fshehta).

1.Ç’farë moshe keni?

2. Seksi?

3. Etniciteti?

4. Cila është gjuha kryesore që flitet në shtëpinë tuaj?

5. Në cilin qytet, shtet, apo krahinë jetoni?

6. Në ç’farë lloj zone urbane jetoni? ?  ( Qytet, Rrethinë/Periferi, Fshat)

7. Kush është besimi juaj fetar?

8. A zotëroni një makinë (automjet)?

9. Cili është niveli arsimor më I lartë që keni përfunduar?

10. Cili është profesioni juaj?  

11. Cili është (nëse keni) specializimi juaj?

12. Sa kohë keni në këte lloj pune?  

13. Cili është statusi i tanishëm i punësimit tuaj?

14. Cilat janë të ardhurat tuaja të tanishme familjare?

15. Cila është gjëndja juaj e tanishme celebrale?

16. Sa kohe keni ne këtë gjëndje celebrale?  

17. Sa fëmijë keni?

17a. Numri i fëmijve meshkuj.

17b. Numri I fëmijëve femra.

18. Ç’moshë janë fëmijët?

19. Sa nga fëmijët nuk jetojnë më në të njëjtën banesë me ju (– janë larguar)?

20. Cili është personi kryesor që kujdeset për fëmijët tuaj (p.sh. ju, partneri, tezja, halla, xha xhai, daja, të afërmit, kushërinjtë, miqtë, komshinjtë, dadoja, kopshti, etj…)?

21. Për sa fëmijë kujdeseni për momentin?

22. Në përgjithësi ç’fare ndikon në sjelljen e fëmijës tuaj?

23. Ju lutem përshkruani prindin më të mirë që keni njohur.

24. Cilat janë aftësitë prindërore që prindërit me fëmijë të vegjël (2-8 vjeç) duhet të zotërojë? (Ju lutemi cilësoni të paktën dy aftësi.)

25. Si dallojnë aftësitë e dikujt me eksperiencë të konsiderueshme si prind me ato të dikujt që ka shumë pak experience?

26. Cilat, nëse ka, janë ndryshimet më të rëndësishme midis prindit ideal mashkull dhe prindit ideal femër?

27. Si mund ta kuptosh nëse dikush është prind i shkëlqyer?

28. Cilat janë problemet më të rëndësishme që prindi duhet të zgjidh në mënyrë që të jetë një prind i shkëlqyer? (Ju lutem rendisni të paktën dy probleme)

29. Cilat sa më poshtë vijojnë janë më afër pikëpamjeve tuaja rreth rritjes së fëmijve?

( Zgjidh prej A, B, C, D, ose E)?

A.  Prindërit duhet të marrin të gjitha vendimet e rëndësishme për fëmijët. Ata nuk duhet t’i përkëdhelin fëmijët e tyre duke u plotësuar dëshirat. Disiplina dhe respekti për autoritetin duhet të marrë përparësi mbi ngrohtësinë.

B.  Prindërit duhet të marrin të gjihta vendimet e rëndësishme për fëmijët e tyre, me disa sygjerime nga fëmijët. Ata duhet t’ua plotësojnë dëshirat vetëm nëse fëmijët ë tyre e kanë merituar. Disiplina dhe autoriteti shkojnë krah për krah me ngrohtësinë.

C.  Prindërit dhe fëmijët duhet t’i ndajnë në mënyrë të barabartë vendimet e rëndësishme për fëmijët. Prindërit duhet të negociojnë me fëmijët e tyre rreth dëshirave që ata kanë dhe t’i kënaqin kërkesat e tyre vetëm nëse ato janë të arsyeshme. Disiplina e vërtet vjen nga respekti reciprok dhe ngrohtësia.

D. Fëmijët dhuhet t’i marrin vetë vendimet e rëndësishme, me disa këshilla prej prindërve. Prindërit duhet të bëjnë ç’është e mundur për të kënaqur dëshirat e fëmijëve të tyre. Ngrohtësia është më e rëndësishme se disiplina.

E. Fëmijet duhet t’i marrin vetë vendimet e rëndësishme, me sa më pak ndikim nga prindërit. Fëmijët duhet t’i plotësojnë vet dëshirat e veta. Ngrohtësia shprehet më mire kur i lë fëmijët të lirë.

30. Cilin nga problemet në rritjen e fëmijve do të donit të parashtronit nëse do merrnit pjesë në një seminar për problemet prindërore dhe rritjes së fëmijëve?

31. Nga kush marrin prindrit zakonisht këshilla për mënyrën se si mund të rrisin fëmijët? (Zgjidh ato që i përgjigjen pyetjes)

 

31a. Nga bashkëshorti/a e vet

31b. Nga prindërit e tyre

31c. Nga gjyshërit e tyre

31d. Nga motrat dhe vëllezërit e tyre

31e. Nga rrethi famijar (kushërinj, teze, xhaxhallarë, kunetërit/at)

31f. Nga miqtë e tyre

31g. Nga libra për rritjen e fëmijëve

31h. Nga revista për prindër dhe rritjen e fëmijëve

31i. Nga nga programet në TV/Radio

31j. Nga mjete të tjera informimi (Ju lutem saktësoni)

32. Ç’farë elementësh (p.sh. grupe diskutimi, informacion mjeksor, pyetësorë, etj…) do të vlersonit si më të frytshme dhe më të dobishme në një faqe online për prindërit?

33. Sa shpesh e keni qortuar me pëllëmbe djalin tuaj pesë vjeçar përafersisht në javë? Nëse skeni pasur djale pesë vjeçar, sa shpesh mendoni që do ta kishit qortuar me pëllëmbë gjatë javës?

34. Sa shpesh e keni qortuar me pëllëmbe vajzën tuaj pesë vjeçare përafersisht në javë? Nëse skeni pasur vajzv pesë vjeçare, sa shpesh mendoni që do ta kishit qortuar me pëllëmbë gjatë javës?


Nëse dëshironi të përfshiheni në llotarinë për dy çmimet $100.00 (njëqind) ju lutemi të lini informacionin tuaj prej ku mund t’ju kontaktojmë. Ky informacion do të përdoret vetëm për t’iu njoftuar nëse fitoni.

Informacion i Kontaktit

( Jo i detyrueshëm)

35. ( Jo i detyrueshëm ) Emri, Mbiemri:

36. ( Jo i detyrueshëm ) Adresa e Email-it:

37. ( Jo i detyrueshëm ) Adresa postare:

Last Updated on Friday, 27 April 2012 16:13
 
Copyright © 2017 adcinternational.org. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.